Over het Oogstfonds

De Nederlandse gemeenten zetten zich al jaren in voor een toekomstbestendige, groene en gezonde fysieke leefomgeving. Het Oogstfonds – waarbij ‘Oogst’ staat voor Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad – is hierbij één van de tastbare instrumenten. Het werd op 27 september 2018 officieel opgericht.

Ontstaan

Met het Oogstfonds krijgt onderzoek naar bomen en groen in Nederland een nieuw financieel fundament. En dat is nodig. Niet alleen verdween, door bezuinigingen, steeds meer ‘groene’ onderzoekscapaciteit. Ook zien we dat groen steeds waardevoller wordt als instrument op thema’s als gezondheid, tegengaan van hittestress en fijnstof, waterberging en leefbaarheid.  

Juist voor die vraagstukken is meer ‘harde’ onderbouwing nodig. Daarvoor is gericht onderzoek de oplossing, waarvoor een bundeling van onderzoekskracht noodzakelijk is.

Werkwijze

Het Oogstfonds inventariseert welke onderzoeksvragen voor groen in de openbare ruimte de aandacht vragen. Hierop worden vragen gebundeld en geprioriteerd in een onderzoeksprogramma. Aan de hand van dit programma worden vervolgens contractonderzoeken bij gemeenten verworven.

Uitvoering van de onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten laat het Oogstfonds uitvoeren door de partijen wiens kennis en ervaring daar het meeste op aansluiten. Dit kan bijvoorbeeld de TU Delft of de Wageningen Universiteit zijn, of een advies- of ingenieursbureau. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoeksproject.

Gedragen door gemeenten én bedrijfsleven

In brede kring wordt grote urgentie ervaren om onderzoekscapaciteit voor het groene vakgebied in Nederland veilig te stellen. Er zijn veel vragen te beantwoorden over ziekten en plagen en over het nieuwe sortiment dat we nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Het Oogstfonds maakt het onderzoek naar deze vraagstukken mogelijk. Gemeenten en de boomkwekerijsector realiseren samen de financiële basis.

Missie

De missie van het Oogstfonds is om concreet bij te dragen aan een groene, gezonde en toekomstbestendige openbare ruimte. Met gebundelde kracht kunnen we cruciale vragen voor individuele gemeenten en hun inwoners beantwoorden. Zo doen we samen kennis op waarvan huidige én toekomstige generaties de vruchten plukken.

Voorzitter

In Isabelle Diks, toezichthouder bij stichting JIMwerkt, heeft het Oogstfonds een even deskundige als ambitieuze voorzitter. Zij volgde Maarten Loeffen, directeur Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland op, die het Oogstfonds in de startfase heeft geleid.

Bestuur

11

Isabelle Diks

Voorzitter

Isabelle Diks is een gedreven toezichthouder bij stichting JIMwerkt. Oud-wethouder Groningen en Leeuwarden, Kamerlid en ondernemer. Zij heeft zich binnen de VNG jarenlang beijverd voor het Natuurnetwerk van groene wethouders en (grote) terreinbeheerders en is nu pleitbezorger voor het Oogstfonds.

 
11

Djorn Noordman

Penningmeester
Djorn Noordman is beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente Haarlem. Daarnaast coördineert hij gemeentebreed de meerjarengebiedsprogramma’s. Djorn is actief binnen de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen, Stichting Groenkeur en de KNHM Foundation. 
 
11

Marianne van Wijngaarden

Marianne van Wijngaarden is adviseur cluster Stadsbeheer bij gemeente Rotterdam
 
11

Mark-jan Terwindt

 

Mark-Jan Terwindt is directeur bij Royal Anthos.

 
11

Marc van Rosmalen

 

Marc van Rosmalen is algemeen directeur van de VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

 

Organisatie

Maarten loeffen (maarten.loeffen@stadswerk.nl), adviseur programmaraad. Maarten Loeffen is directeur bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. Natasja Davidse (natasja.davidse@stadswerk.nl), beleidsondersteuning programmaraad. Natasja Davidse is beleidsadviseur bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Programmaraad

De programmaraad van het Oogstfonds prioriteert de onderzoeksprojecten op basis van de vragen die gemeenten en andere partijen inbrengen.

De programmaraad is als volgt samengesteld:

  • Hans Kaljee, gemeente Amsterdam (voorzitter)
  • Wouter Baack, gemeente Almere
  • Jeroen van Gaalen, gemeente Utrecht
  • Rene van der Velden, TU Delft
  • Jelle Hiemstra, Wageningen Universiteit & Research
  • Gerrit Jan van Prooijen, Prohold
  • Marc Custers, VHG
  • Leon Smet, Anthos
  • Harold Schoenmakers, ANDERS Boomtechnisch Advies
  • Pieter van de Berk, Van de Berk Boomkwekers

© Oogstfonds | 2021