Financiering

Het Oogstfonds is een zelfstandige stichting. Het Oogstfonds bundelt onderzoeksvragen waardoor grotere wetenschappelijke onderzoeken mogelijk worden. De deelnemende gemeenten krijgen de contractueel overeengekomen onderzoeksresultaten opgeleverd. Het is vervolgens aan deze gemeenten om de resultaten openbaar te maken.

Multiplier effect

De combinatie van financiële bijdragen heeft een multiplier effect: als er meer investeringen plaatsvinden, kan er extensiever en kwalitatiever onderzoek worden verricht naar de baten van bomen en groen. Dat voltooide onderzoek kan vervolgens als fundament fungeren voor vervolgresearch. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect van kennisontwikkeling en krijgen we samen antwoord op de urgentste vragen van nu.

Waarom deelnemen?

De meeste gemeenten beschikken niet over voldoende onderzoeksbudgetten om grote wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren, terwijl zij vaak antwoorden zoeken op dezelfde vragen. Daarmee wordt ‘dubbel onderzoek’ vermeden en worden gemeenten ontzorgd: het Oogstfonds zorgt voor de contractering en de bewaking van de onderzoekskwaliteit.

Huidige partners

De volgende gemeenten hebben inmiddels via het Oogstfonds een onderzoek in gang gezet.

 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Wijdemeren
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Zutphen

Door het aanschrijven van fondsen en het benutten van (Europese) subsidiemogelijkheden realiseert het OOGSTfonds een verdere vergroting van dit onderzoeksbudget.

Fondsbeheer door Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland

De gelden worden beheerd door Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. Stadswerk heeft geen winstoogmerk en is zelf niet betrokken bij uitvoerende zaken aangaande onderzoek, aankoop of realisatie van projecten. Voor het beheer is Stichting Oogstfonds opgericht. Naast voorzitter Isabelle Diks, bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van gemeenten, de (boomkwekerij)sector en de VHG, de brancheorganisatie voor ondernemers in het groen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om bij te dragen aan het Oogstfonds? Neem dan contact met ons op.

© Oogstfonds | 2021