Resultaten

Het Oogstfonds publiceert zelf geen onderzoeksresultaten. Zodra contractpartners resultaten bekend maken, wordt hier naar deze resultaten verwezen.

De tussenresultaten van het onderzoek ‘Klimaateffectief groen’ worden hier binnenkort gepubliceerd.

Opnameprotocol essentaksterfte

U kunt hier het protocol voor de uniforme opname van essentaksterfte in stedelijke en landelijke omgevingen downloaden. Hiermee kunnen gegevens over essentaksterfte op een eenduidige, controleerbare en uitwisselbare manier vastgelegd worden.

© Oogstfonds | 2021